Pride and Price

Pride and Price (2022) ซับไทย ตอนที่ 1-4

2022 • ซีรีย์จีน ซับไทย • 975 Views

ประภท : ดราม่า (Drama)

“Pride And Price” บอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงในที่ทำงานที่ผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถานที่ทำงานและการทดสอบงานเพื่อเอาชนะคู่แข่งและเริ่มต้นความฝัน