Korea No.1

Korea No.1 (2022) ซับไทย ตอนที่ 1-8

2022 • ซีรีย์เกาหลี ซับไทย • 1325 Views

Korea No.1 ซับไทย ยูแจซอก อีกวางซู และคิมยอนกยองเดินทางไปทั่วเกาหลี เพื่อเรียนรู้จากปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และชิงตำแหน่งลูกศิษย์นัมเบอร์วัน ยูแจซอก อีกวางซู และคิมยอนกยองเดินทางไปทั่วเกาหลี เพื่อเรียนรู้จากปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และชิงตำแหน่งลูกศิษย์นัมเบอร์วัน ยูแจซอก อีกวางซู และคิมยอนกยองเดินทางไปทั่วเกาหลี เพื่อเรียนรู้จากปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และชิงตำแหน่งลูกศิษย์นัมเบอร์วัน ยูแจซอก อีกวางซู และคิมยอนกยองเดินทางไปทั่วเกาหลี เพื่อเรียนรู้จากปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และชิงตำแหน่งลูกศิษย์นัมเบอร์วัน ยูแจซอก อีกวางซู และคิมยอนกยองเดินทางไปทั่วเกาหลี เพื่อเรียนรู้จากปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และชิงตำแหน่งลูกศิษย์นัมเบอร์วัน ยูแจซอก อีกวางซู และคิมยอนกยองเดินทางไปทั่วเกาหลี เพื่อเรียนรู้จากปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และชิงตำแหน่งลูกศิษย์นัมเบอร์วัน