My Wife

My Wife (2023) ซับไทย ตอนที่ 1-24

2023 • ซีรีย์จีน ซับไทย • 4194 Views

My Wife เรื่องราวความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณแม่เต็มเวลาติดตาม Shen Anan ผู้รักชีวิตและรักอาหาร หลังจากประสบกับวิกฤตชีวิตสมรส เธอเลือกที่จะกลับไปทำงาน ด้วยการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เธอพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง