Heeramandi The Diamond Bazaar (2024) ผู้หญิงงามเมือง

Heeramandi The Diamond Bazaar (2024) ผู้หญิงงามเมือง

2024 • ซีรีย์ฝรั่ง พากย์ไทย • 48 Views

มัลลิกาจาน แม่เล้าร้อยเหลี่ยมปกครองซ่องโสเภณีชั้นสูงแห่งนี้ จนกระทั่งมีศัตรูใหม่เข้ามาท้าทายอำนาจ ขณะที่การปฏิวัติเริ่มคุกรุ่นในยามที่อินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ